Έχουν πει ότι θα βγει και για κονσόλες, αλλά μετά την εξαγορά της Obsidian από την MS, δεν ξέρω τι έχει παιχτεί...